Tegelvägg vid Jonsereds fabriker

Tegelvägg vid Jonsereds fabriker

Tegelvägg vid Jonsereds fabriker

William Gibson föddes 1783 i Skottland och kom till Göteborg 14 år gammal som skeppsgosse. Han började sin verksamhet i Göteborgs hamn med bl.a. segeldukstillverkning. Spinneriet drevs med vattenkraft och tillgången till vattenkraft i Göteborgs hamnkanal var mycket begränsad så 1832 köptes Jonsereds säteri. Redan samma år grävdes en kanal från sjön Aspen till Säveån. Året därefter påbörjades bygget av segelduksfabrik, spinneri och mekanisk verkstad intill den nygrävda kanalen. Arkitekturen på den uppväxande industrin fick en tydligt brittiska karaktär. I början löstes transporterna av gods med pråmar på Säveån men när Västra stambanan mellan Göteborg och Jonsered stod klar 1856 kom järnvägen att ta över godstransporterna. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/11