Tp 3500 vid Arelid

Tp 3500 vid Arelid

Tp 3500 vid Arelid

Det gröna och dieseldrivna Tp-loket är ett av dom lok som får en chans att komma ut och lufta sig under Museibanans dagar. Tp-loken var ånglokens efterträdare i början på 1950-talet då ångloken var uttjänta och man behövde ny dragfordon. Tp 3500 levererades till Göteborg i mars 1954 och en ny era för den smalspåriga Västgötabanan tog sin början. Loket kom inledningsvis att trafikera sträckan Göteborg – Skara – Mariestad och i första hand användes loket i persontrafik. Tp 3500 gjorde ett gästspel i Östra Småland innan det kom tillbaka till Västgötabanan i början av 1970-talet. På bilden närmar sig Tp 3500 hållplatsen Arelid där ett par passagerare väntar på att få stiga på tåget. Arelid är en s.k. behovshållplats och här stannar tågen bara om den finns av- eller påstigande. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 190825.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/800 s och f/3,2