Träd i novemberdimma

Träd i novemberdimma

Träd i novemberdimma

Träden mitt i åkern avtecknar sig som mörkgrå skelett och allt som finns bakom träden försvinner in i dimman. En novemberdag bäddar dimman på sina ställen in landskapet i ett mjölkvitt ljus och på andra ställen är dimman nästan helt frånvarande. Några träd mitt på åkern bryter av landskapsbilden men bidrar också till skydd åt många djur. Förr var det betydligt vanligare med små holmar i åkrarna där viltet kunde söka både mat och skydd. Dagens moderna åkerbruk fördrar stora öppna ytor utan störande inslag som holmar och stenar. Jordbruket blir naturligtvis effektivare med öppna ytor men vi kanske missar något annat. Träddungen på åkern bidrar både till en mer levande landskapsbild samtidigt som det vilda djurlivet får bättre förutsättningar. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/7,1