En bister vinterdag

En bister vinterdag

En bister vinterdag

En bister vinterdag ligger snön vit på marken men gång- och cykelbanan intill vägen är fri från snö. En tapper stavgångare trotsar kylan och tar sig fram längs det asfalterade stråket parallellt med vägen till Vargön. Ett klickande ljud hörs från stavarna varje gång stavgångaren sätter dom i marken. Det ligger ett dis över landskapet och träden i höjd med Nygårds egendom försvinner nästan helt in i diset. Vid dom dimhöljda träden går vägen till Västra Tunhem och den går genom den pittoreska lilla byn Floget vid foten av Hunneberg. Alldeles till höger ligger Göta älv och på den här delen av älven ligger isen. Den här delen av Göta älv har inte trafikerats av några större fartyg sedan pappersbruket i Vargön las ner år 2008 men markeringarna i farleden finns fortfarande kvar. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 250 med EF 70-200 f/2,8, 1/400 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Allé i dimma

Allé i dimma

Allé i dimma

Trädallén leder in till Kobergs ägor och de bortersta träden tonar delvis bort i dimman. Infarten till allén vaktas av en låst grind och är inte tillgänglig för allmänheten. Dimman varierar i intensitet men här försvinner allt bortom allén in i den mjölkvita dimman. Kobergs slott är känt sedan 1400-talet men huvuddelen av dagens byggnad kommer från slutet av 1500-talet. Under slutet av 1800-talet genomgick Kobergs slott en omfattande renovering och dagens utseende härstammar från den renoveringen. Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades år 1772 av direktören för Ostindiska Companiet, Niclas Sahlgren. Ett fideikommiss är en egendom med förändrad arvsrätt och innehavaren av fideikommissen äger i princip inte egendomen men disponerar och förvaltar den. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Träd i novemberdimma

Träd i novemberdimma

Träd i novemberdimma

Träden mitt i åkern avtecknar sig som mörkgrå skelett och allt som finns bakom träden försvinner in i dimman. En novemberdag bäddar dimman på sina ställen in landskapet i ett mjölkvitt ljus och på andra ställen är dimman nästan helt frånvarande. Några träd mitt på åkern bryter av landskapsbilden men bidrar också till skydd åt många djur. Förr var det betydligt vanligare med små holmar i åkrarna där viltet kunde söka både mat och skydd. Dagens moderna åkerbruk fördrar stora öppna ytor utan störande inslag som holmar och stenar. Jordbruket blir naturligtvis effektivare med öppna ytor men vi kanske missar något annat. Träddungen på åkern bidrar både till en mer levande landskapsbild samtidigt som det vilda djurlivet får bättre förutsättningar. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)