Tullhuset

Tullhuset

Tullhuset

Packhuskajen kom till först runt 1860 då man påbörjade arbetet med kajen. Arbetet bestod i att fylla ut och förse kajen med strandskoning. Packhusgatan 6 är det gamla tull- och packhuset, som med sin gula tegelfasad vänder sig mot Göta älv. I huvudbyggnaden fanns tullfunktionerna och på bägge sidor låg fristående packhus. Tullen hade sin verksamhet här fram till 1973 och idag finns ett kasino inrymt i den västra delen av byggnadskomplexet. Hela Packhuskajen är kullerstensbelagt med uppskattningsvis många hundratusen kullerstenar. Längs Packhuskajen ligger Maritiman med båtar man kan besöka och i området finns också flera populära nöjesetablissemang. Bilden är en HDR-bild bestående av tre olika bilder med två stegs exponeringsskillnad, som lagt samman i Photomatix. Här finns fler bilder från Drömmarnas kaj.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s, 1/2000 s samt 1/8000 s och f/5,6