Vägg på Mörlanda väderkvarn

Vägg på Mörlanda väderkvarn

Vägg på Mörlanda väderkvarn

Mörlanda väderkvarn har bäddats in i ett vackert vinterlandskap och det ligger snö på taket. På bilden syns tydligt det obehandlade vackra träet på en av väggarna. På marken ligger det drygt en decimeter snö och träden har draperats med vacker snö. Kvarnen är av typen holkkvarn vilket är en sorts väderkvarn där hjulhuset med sina vingar står på taket av själva kvarnbyggnaden med kvarnens maskineri. Hjulhuset med vingarna kan vridas runt en trätrumma, den så kallade holken, med den så kallade rumpelstången så den hamnar i rätt vindriktning. Kvarnen byggdes ursprungligen 1854 och består av ett knuttimrat kvarnhus i en våning och en vridbar överdel, allt i obehandlat trä. Kvarnen flyttades från Sollebrunn till sin nuvarande plats i Mörlanda omkring 1890. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/6,3