Vågor kring träbit

Vågor kring träbit

Vågor kring träbit

Vattenståndet är väldigt högt i många vattendrag och sjöar. På sina ställen har man börjat bygga vallar för att hålla tillbaka vattnet om vattennivåerna stiger ännu mer. I Säveån flyter mycket vatten och på sina ställen forsar det fram med hög fart. Vattnet från Säveån rinner ut i Mjörn, som därmed får sin beskärda del av överskottsvatten. Stora delar av Playa Mjörn har nu lagts under vatten. Samtidigt som det regnar har det också blåst duktigt och allsköns bråte har blåst in mot stranden. En del av en trädstam har sköljts upp på det grunda området alldeles vid vattenlinjen. Vågorna sköljer ständigt över träbiten och vattnet får den att sen nästan glaserad ut. När vågorna är lite kraftigare bryts dom mot träbiten och vågornas skum bäddar nästan helt in träbiten. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/6,3