Lillån är välfylld

Lillån är välfylld

Lillån är välfylld

Även Lillån i Alingsås har fått sin beskärda del av den senaste tidens nederbörd vilket har gjort att vattennivån är farligt hög. Det är ungefär bara en halv meters marginal innan vattnet även börjar komma i nivå med gatorna runt ån. Björkarna längs Lillån är helt kala och deras grenverk syns tydligt. Någon brist på vatten till björkarnas rötter lär det inte vara för närvarande. På en av gatorna vid Lilla torget har man byggt barriärer för att skydda byggnaderna intill ifall vattennivån blir ännu högre. Grundvattennivån har tidigare varit låg men efter den senaste tidens påfyllning känns det som att nivån har kommit till anständiga nivåer och grundvattnet är säkrat. Vatten ingår i det eviga kretsloppet men det känns om vi just nu inte behöver mer vatten på marknivå. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1