Vänersborgs museum

Vänersborgs museum

Vänersborgs museum

Vänersborgs museum ligger centralt i Vänersborg och är Sveriges äldsta museimiljö samt ett British Museum i miniatyr. Museet uppfördes för sitt ändamål 1885 och här kliver man rakt in i 1800-talets idévärld med exotiska samlingar från världens alla hörn hemförda av äventyrliga upptäcktsresanden. Byggnaden ligger i en vacker park granne med stadskyrkan. Så här års syns trädens grenverk tydligt men om bara någon månad kommer den skira lövverket dölja grenverket.  Till höger om den vackra vita museibyggnaden återfinns Vänersborgs gamla vattentorn, som ursprungligen byggdes 1882. Vattentornet var 28 meter högt när det byggdes men byggdes 1911 om till en höjd av 43 meter. Det gamla vattentornet ersattes av ett nytt vattentorn, som blev färdigt 1960. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/11