Vänersborgs vattentorn

Vänersborgs vattentorn

Vänersborgs vattentorn

Vattentornet i Vänersborg är ett välkänt landmärke och man ser det tydligt inte minst om man kommer på infarten från Vargön. Den välbekanta profilen avtecknar sig mot en vacker januarihimmel strax innan solen går ner. Solen befinner sig mellan några av pelarna och bara en lite bit ovanför horisonten. Om några minuter försvinner den gyllene solskivan under horisonten och då blir det både mörkare och kallare. Vänersborgs nya vattentorn stod klart 1960 och innan dess hade staden servats av det gamla vattentornet vid östra ändan av Kungsgatan. Det gamla vattentornet byggdes 1882 i rött tegel och är en vacker byggnad. Det ursprungliga höjden var 28 meter men vattentornet byggdes på till 43 meter år 1911 för att klara stadens behov men ersattes 1960 av det nya vattentornet. Här finns fler kvälls- och nattbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/13