Världens vackraste hôla

Världens vackraste hôla

Världens vackraste hôla

Den lilla byn Resville ungefär en mil söder om Lidköping har en gång fått benämningen ”Den vackraste hôlan i världen”. Här finns en vacker stenbro från 1800-talet, en gammal kvarn, flera medeltida lämningar och en naturskön vandringsled längs ån Flian. Vid Resville finns flera vattenfall utmed Flian. Den äldsta noteringen om en kvarn vid Resville kommer från 1350 och under en period skall det ha funnits sju kvarnar längs Flian, varav tre finns bevarade än idag. När samtliga kvarnar var i drift i början på 1900-talet fanns längs bygatan i Resville både affär, post, telegrafstation, smedja samt flera krogar. Resville by uppstod kring kvarnarna men det var också här man kunde ta sig över Flian långt innan den först bron byggdes. En stensättnig efter vadstället finns nedströms stenbron. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/30 s och f/14