Vattenspegel i Nolhaga

Vattenspegel i Nolhaga

Vattenspegel i Nolhaga

I Nolhaga park finns ett vattensystem, som är helt fristående från Säveån och går man över den vita bron nedanför Nolhaga slott hamnar man på denna halvö fylld med stora lövträd. I hösttid fäller träden sina löv och bildar en rödfärgad matta på marken. Träden som fortfarande har delar av lövverket kvar har fått en kraftig och mycket dekorativ gulfärgning. De mörka stammarna är extra tydliga nu under hösten då de inte döljs trädens lövade grenar. Trädstammar och löven speglar sig i det nästan alltid spegelblanka vattnet i parken. Alldeles utanför bilden i högerkanten går bron från Nolhaga slott och till vänster kan man skönja den vita ishallen mellan trädstammarna. För att få en extra dynamik i bilden och framhäva höstens färgprakt tog jag tre bilder med två stegs skillnad i exponeringen, som sedan sammanfogades till en HDR-bild i Photomatix. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/25 s, 1/100 s samt 1/400 s och f/7,1