Växel med K-nyckel

Växel med K-nyckel

Växel med K-nyckel

Växelklotet på växel nummer åtta på Antens stationsområde ligger med den gula halvcirkeln uppåt vilket visar att växeln ligger i normalläge. Normalläge innebär inte per automatik att växeln ligger i läge rakt fram utan leder till det vanligaste spåret. Här ligger växeln i kurvläge och leder in till spår ett, vilket är det naturliga i detta fallet. När den ligger i läge rakt fram kommer man in till stickspåret från spår ett och spårspärren. I växeln sitter en så kallad K-nyckel som kan frigöras med hjälp av en annan K-nyckel. Den frigjorda K-nyckeln kan därefter användas för att fälla ner spårspärren in till stickspåret. I bakgrunden står en för stunden oanvänd trädgårdssoffa, som annars brukar vara flitigt använd av resenärer för att vila sig eller bara för att betrakta stationslivet. Här finns fler bilder från Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/10