Ångslupen Ina i Säveån

Ångslupen Ina i Säveån

Ångslupen Ina i Säveån

Ångvisslan ljuder när den lilla ångslupen Ina kommer ur en krök i Säveån. Vit rök stiger upp mot himlen när ångan passerar genom visslan. Ångslupen glider nästan ljudlöst fram på Säveåns stilla vatten och man kan bara svagt höra ljudet från ångmaskinen. Ångslupen Ina var en av tre ångslupar som deltog i Sveriges Ångbåtsförenings sommarmöte 2023 i Alingsås och förutom ångsluparna deltog också den lite större ångbåten S/S Herbert. Under mitten av 1800-talet började ångkraften på allvar att börja användas till sjöss i Sverige. En ångslup är ett litet ångmaskinsdrivet fartyg, ofta en passagerar- eller lustbåt. Ångslupar användes också som dragare av segelfartyg, timmer och pråmar. I början var ångsluparna helt öppna men försågs senare med olika överbyggnader. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/320 s och f/7,1