Athos i Brinkebergskulles sluss

Athos i Brinkebergskulles sluss

Athos i Brinkebergskulles sluss

Lotsen styr med säker hand in lastfartyget Athos i Brinkebergskulles sluss. Athos är 87 meter lång men bara 11,39 meter bred vilket tydligt syns på marginalerna i slussen. Dagens slussar i Trollhätte kanal från 1916 klarar upp till 13,4 meter breda fartyg och här finns det två meters marginal mellan fartyget och slussen, vilket är ovanligt. I fören syns två besättningsmän som är behjälpliga med slussningen och på kajen hjälper slussvakten till med att angöra fartyget i slussen. Athos är på väg till Vänersborg och av hennes höga läge i vattnet verkar hon vara utan last. Efter att ha lastat i Vänersborgs hamn kommer Athos sätta kurs mot Rotterdam i Nederländerna. Efter lastning i  Vänerborg är djupgåendet 3,9 meter mot 2,2 meter när hon var på väg mot Vänersborg. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/7,1