Bergskanalen i kvällsljus

Bergskanalen i kvällsljus

Bergskanalen i kvällsljus

Bergskanalen går tvärs genom Trollhättan och är en del av Trollhätte kanal. I Trollhätte kanal pågår sjöfartstrafik dygnet runt och på årets alla dagar. I Trollhättan är Bergskanalen väl utmärkt med lysande markeringar, som speglar sig i det lugna vattnet i kanalen. Kanalen är på sina ställen trång men erfarna lotsar ombord svarar för att sjöfarten kan bedrivas på ett säkert sätt. Trollhätte kanal är väldigt viktig försörjningsled för många industrier runt Vänern. Nuvarande slussar beräknas ha nått sin tekniska livslängd 2030 och förhoppningsvis står då nya och större slussar klara. Slussledens placering i Trollhättan har inte slutligt avgjorts och det råder delade meningar om placeringen. Många Trollhättebor vill att den befintliga slussleden skall byggas ut istället för att spränga nya leder. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/2,8