Elise och Haithabu i Vänersborg

Elise och Haithabu i Vänersborg

Elise och Haithabu i Vänersborg

Lastfartyget Haithabu ligger vid kajen i Vänersborgs hamn och är precis klar med att ta ombord ny last och kommer att avgå från hamnen inom kort. Det blå lastfartyget Elise passerar genom Vänersborgs hamn på väg till någon av vänerhamnarna. Vänersborgs hamn är lite speciellt då den både är en hamn för lastning och lossning samt en genomfartsled för alla fartyg som skall till eller från någon av vänerhamnarna. Hamnen i Vänersborg är inriktad på bulkvaror, det vill säga produkter utan egen förpackning. Det kan vara t.ex. spannmål, grus, sand eller kalk och för att kunna lasta och lossa sådana varor krävs en hamnkran. Haithabu har en väldigt speciell profil med sin låga styrhytt och det känns som uppsikten från bryggan inte är helt optimal. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,6