Grönskande betongruin

Grönskande betongruin

Grönskande betongruin

Pappersbruket i Vargön var byggt i flera olika nivåer och man kan tydligt se det på resterna av byggnaden. Fabriken drevs fram till 2008 av Holmens bruk och efter nedläggningen revs den stora fabriksbyggnaden men kontoret och portalen fick stå kvar. Idag står en gigantisk betongruin kvar, som ett minne av pappersbruket. Tusentals kubikmeter betong har lämnats, som det förefaller åt sitt öde, och även om betongkomplexet delvis döljs av sly kan man tydligt se de olika våningarna och etagen. Idag håller slyn på att ta över fabriksområdet och på ett sätt är det positivt då betonggrunden inte blir lika iögonfallande. Mer eller mindre konstnärliga talanger har också gjort sitt för att få den grå betongen att bli lite mer färgrik. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/160 s och f/10