Fallfärdig kaj vid Wargöns AB

Fallfärdig kaj vid Wargöns AB

Fallfärdig kaj vid Wargöns AB

När rivningsivern var som störst efter det att pappersbruket i Vargön lades ner 2008 rev man större delen av fabriksbyggnaderna, men inte allt. Man kan fråga sig varför man lät så mycket stå kvar och varför man inte gjorde jobbet fullt ut om man ändå skulle riva byggnaderna. Nu står grunden av fabriksbyggnaden kvar som en ruin och ett minne över pappersbruket. Kontorsbyggnaden och portalen in till fabriken fick stå kvar vid rivningen men en mindre begåvad person ansåg det vara vettigt att tända eld på kontorsbyggnaden år 2020. Närheten till Göta älv var av stor betydelse för brukets placering och älven har varit en viktig transportled både för råvaran och de färdiga produkterna. Kajen står idag och förfaller och har fått dekorationer utförda med sprayfärg. Här finns fler övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/11