Hättekvarn

Hättekvarn

Hättekvarn

En så kallad holländare eller hättekvarn är en typ av väderkvarn med en roterbar toppkupol, som kan vridas för att optimalt utnyttja vindkraften. Fördelen med den här typen är att hela byggnaden inte behöver vridas, som hos en del andra kvarntyper. Konstruktionen gör att byggnadens tyngd inte är något problem på en holländare. Leonardo da Vinci skissade redan omkring 1500 på en hättekvarn och även på vridningssystemet inuti kvarnen. Holländaren kom till Sverige under 1700-talet efter förebilder i Holland där man nyttjat kvarnarna för pumpa vatten sedan 1500-talet. Innan holländaren kom till Sverige var så kallade stolpkvarnar vanliga, bland annat på Öland. Hos en stolpkvarn vrids hela kvarnhuset kring en stubbe eller stolpe, vilket krävde förhållandevis små och lätta kvarnbyggnader. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/200 s och f/8,0