Massa vatten i Lagmansholm

Massa vatten i Lagmansholm

Massa vatten i Lagmansholm

Säveån slingrar sig fram genom landskapet överfylld med vatten från den senast tidens nederbörd. Något behov av ytterligare påfyllning fanns inte men under lördagen kom ytterligare förstärkning till den redan onödigt generösa vattenmängden. Vid den gamla stenbron i Lagmansholm vräker sig vattenmassorna ljudligt fram, som om det vore den värsta snösmältningen under våren. Vattennivåerna börjar bli bekymmersamma och på många ställen är det risk för att översvämning. Den gamla landsvägsbro i Lagmansholm är byggd som en valvbro av sten och är från mitten av 1800-talet. Strax ovanför den finns luckor som reglerar intaget till kraftverket längre ner. Den nya landsvägsbron går parallellt med stenbron ungefär trettio meter längre norrut. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,6