Ingrid B i Brinkebergskulles sluss

Ingrid B i Brinkebergskulles sluss

Ingrid B i Brinkebergskulles sluss

Lastfartyget Ingrid B har tagit sig upp genom Göta älv och Trollhätte kanal under Valborgsmässoaftonen och har nästan slussat klart i Brinkebergskulles sluss. Fartyget ligger djupt i vattnet och är fullastad med vete, som hon skall lossa i Lidköping. Slussen i Brinkebergskulle är den sista slussen i Trollhätte kanal innan fartygen kommit i nivå med Vänerns vattenyta och då har dom lyfts cirka 44 meter från nivån vid inloppet i Göteborg. Förutom Ingrid B är också lastfartyget Eken på väg till Lidköping samma dag med sin last av gödning. Eken ligger bara några nautiska mil efter Ingrid B. Ingrid B seglar under norsk flagg och är 82,5 meter lång och 12,5 meter bred. Med dom måtten har hon flera meter tillgodo i längd och ungefär en meter i bredd till maxmåtten i dagens slussar i Trollhätte kanal. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/7,1