Inne i Brobackatunneln

Inne i Brobackatunneln

Inne i Brobackatunneln

Brobackatunneln är den längst smålspårstunneln i Sverige med sina 196 meter. Inristat över den södra tunnelöppningen står årtalet 1899. Tunneln var en av dom allra första som sprängdes med dynamit. Man byggde tunneln från två håll och de båda tunneldelarna möttes perfekt inne i berget. Ett stycke ingenjörskonst på högsta nivå och utan avancerade instrument. Ungefär mitt i tunneln finns en sprängd öppning mot Åsjön, som använts för att forsla bort skrotsten. Det är lätt att förstå vilket enormt arbete det måste varit att forsla bort all den tunga stenen utan maskiner och med bara enkla redskap. Tunneln invigdes i januari år 1900. Man kan tänka sig med vilken skräckblandad förtjusning resenärerna upplevde tågresan när ångtåget försvann in i en mörk tunnel. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 30 s och f/5,6