Järnvägsbro i Nossebro

Järnvägsbro i Nossebro

Järnvägsbro i Nossebro

Den gamla järnvägsbron över Nossan i Nossebro byggdes ursprungligen av Västergötland Göteborgs Järnvägar, VGJ, och stod klar när järnvägen invigdes är 1900. 120 år senare fungerar den fortfarande som bro men nu för gående och cyklister. Bron överlevde med råge järnvägen, som las ner på 1960-talet. VGJ gick inledningsvis strålande men efter andra världskriget blev konkurrensen från privatbilismen allt svårare att hantera. SJ övertog alla smalspåriga järnvägar i slutet av 1940-talet men lyckades inte få någon ekonomi i Västgötabanan och den gick sitt öde till mötes. Det finns ytterligare en järnvägsbro i Nossebro från VGJs tid bara ett tiotal meter bort och den är också en del av promenadstråket, som går längs den gamla järnvägen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/9,0