Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Järnvägsbro vid Jonsereds fabriker

Det är mycket vatten i kanalen på grund av all snö som nyligen smält och vattnet rusar på med bra fart under den gamla nitade järnvägsbron. Vattnet kommer från sjön Aspen och passerar genom en sprängd tunnel genom berget innan det rinner under järnvägsbron och därefter passerar genom kraftverket i Jonsered. Jonsered fabriker började byggas 1833 av William Gibson och Alexander Keiller. Ursprunget till etableringen var att man sökte tillgång till vattenkraft och då föll valet på Jonsered. Keiller löstes ut 1839 och grundade en industri i Göteborg, som kom att utvecklas till Götaverken. Från början transporterades gods från Jonserds fabriker via pråmar på Säveån men när första etappen på Sveriges första stambana mellan Göteborg och Jonsered stod klar 1856 tog järnvägen över transporterna. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,6