Bommeslussen

Bommeslussen

Bommeslussen

När Göta kanal öppnades 1832 var dom slussarna större och djupare än de äldre slussar som fanns i Trollhätte kanal. Stora fartyg fick därför lasta om sitt gods i Vänersborg till mindre fartyg. Kanalbolaget i Trollhättan började därför planera för en ombyggnad av Trollhätte kanalen med sina två slussar. Den ena fanns vid Brinkebergskulle och den andra något söderut och närmare Göta älv, den så kallade Bommeslussen. Namnet kommer från att det tidigare låg en bom över kanalen för att stoppa timmer, som flottades på vattnet. De båda slussarna började byggas 1838 och var klara 1841. Båda dessa slussar ersattes sedan med den nuvarande i Brinkebergskulle, som invigdes 1916. Den vackra stenläggningen i slussleden vid Bommeslussen är fortfarande intakt men slussportarna är borta. Här finns fler byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/7,1