Järnvägsbron i Tråvad

Järnvägsbron i Tråvad

Järnvägsbron i Tråvad

Västergötland Göteborgs Järnvägar invigdes år 1900 och blev snabbt en framgångssaga. Den smalspåriga järnvägen knöt samman många mindre orter på västgötaslätten väster om stambanan. Framgångarna höll i princip i sig fram till andra världskriget men när bilen började bli var mans egendom på 1950-talet blev konkurrensen för svår och Västgötabanan las ner etappvis i slutet av 1960-talet. Idag finns det inte mycket kvar som minner om den gamla trefotabanan. Mycket är rivet men en del konstruktioner är inte så lätta att rå på. De flesta järnvägsbroar, som stod klara till invigningen, finns fortfarande kvar än idag och järnvägsbron över Lidan vid Tråvad används idag som en del av en gång- och cykelbana där delar av den gamla banvallen också ingår. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/8,0