Klart!

Klart!

Klart!

Ångloket BLJ6 med person- och godsvagnar står redo för avgång mot Gräfsnäs på spår två i Anten. Eldaren på ångloket har sett till att trycket är på topp och det är bra fyr i fyrboxen. Det rycker rejält ur skorstenen och vit vattenånga döljer delvis ångloket. De båda konduktörerna ger signalen Klart med armen rakt ut till tågbefälhavaren längst bak i tåget, som i sin tur ger signalen Klart för avgång till tågklareraren. Tidigt utvecklades ett handsignalspråk inom järnvägen, långt innan mobiltelefonen ens var påtänkt, för att kunna kommunicera med varandra även på håll. Tecknen är tydliga, kan uppfattas på långa håll och är inte förväxlingsbara, vilket är en förutsättning för att fungera. Dessa tecken används än i dag och är i stort sett likadana i hela världen. Här finns bilder från Museibanans dagar 170826-27.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/10