Koppelstänger och hjul på BLJ6

Koppelstänger och hjul på BLJ6

Koppelstänger och hjul på BLJ6

Det var inte ånglokens år i år, dom fick vila. Den torra sommaren satte effektivt stopp för körning med ånglok på grund av brandrisk i samband med att glödande kol flyger iväg från skorstenen. Många saknade det karaktäristiska tuffande ljudet samt ångan och stenkolsröken. Vid ett tillfället tidigt under våren kunde ångloket BLJ6 tjänstgöra men sedan fick det vila ända tills den allra sista trafikhelgen för Anten Gräfsnäs Järnväg, Museibanans dagar. Då hade tillräckligt med nederbörd minska brandfaran så mycket att det var möjligt att åter köra ånglok. BLJ6 driver på fyra axlar och dom är sammankopplade med koppelstänger. Stängerna ser nästan ut att vara utförda i mässing eller någon ännu ädlare metall men dom har gulfärgats av olja från smörjningen. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180925-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/10