Lavabevuxna stenar vid Nordkroken

Lavabevuxna stenar vid Nordkroken

Lavabevuxna stenar vid Nordkroken

Stenarna på peneplanet vid Nordkroken är nästan helt täckta med vackra lavar av olika slag. Förekomsten av lavar brukar vara ett tecken på god luftkvalitet utan föroreningar eftersom lavar inte trivs i en miljö med mycket luftföroreningar. I bakgrunden syns Sveriges största insjö Vänern. Den plana berghällarna vid Nordkroken är över en halv miljard år gamla! De höga bergen, som de en gång var, har genom årmiljoner malts ner till de plana berghällar vi idag kan se vid Nordkroken. På några ställen på peneplanet ligger det stora stenar i högar. Dom har säkert inte hamnat i högarna av egen kraft utan fått mänsklig hjälp. Stenarna har en gång hamnat på berghällarna med hjälp av inlandsisen och man se spår av inlandsisens framfart i form av långa spår i de plana berghällarna. Här finns fler bilder på stenar.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/8,0