Lavatäckt träräcke

Lavatäckt träräcke

Lavatäckt träräcke

Pappersbruket i Vargön startade 1872 men då hade det funnits ett träsliperi på samma område sedan 1869. Platsen för fabrikerna var den lilla ön Wargön i Göta älv och det var bröderna Ericson på Nygårds säteri som grundade Wargöns AB. Genom åren har bruket bytt ägaren några gånger och den siste ägaren till pappersbruket var Holmens Bruk. Bruket las ner 2008 och fabriksbyggnaden revs men det mesta av grunden står kvar. Enorma mängder timmer har genom åren förvandlats till pappersprodukter och Göta älv var en viktig transportled. Intill älven finns en stor uppläggningsplats för timmer stor som minst fem fotbollsplaner. Längs älven har båtar lagt till vid kajen för att lasta och lossa sin last. I anslutning till kajen finns än idag flera träkonstruktioner, som ett minne av brukets långa historia. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/8,0