Lokaltåg passerar Tyska bron

Lokaltåg passerar Tyska bron

Lokaltåg passerar Tyska bron

Långt innan tåget dyker upp på Tyska bron över Trollhätte kanal i Vänersborg kan man höra det rytmiska ljudet från hjulens påverkan på rälsen. Ljudet kommer närmare och närmare och rätt som det är dyker det gula och silverfärgade lokaltåget upp på bron. Ovanför tåget svävar den över 320 ton tunga motvikten i betong, som är en förutsättning för att kunna manövrerar lyftet av den 43 meter långa stålkonstruktionen till en position nästan rätt upp i luften. Bron är över 100 år gammal och tillkom i samband med ombyggnaden av Trollhätte kanal under åren 1910-1916. Man var tvungen att muddra för en ny farled genom Vänersborg och i samband med detta var man också tvungen att anlägga en ny järnvägsbro. Trots sin ålder fungerar bron fortfarande klanderfritt men dess tekniska livslängd är vid det här laget passerad. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/10