Lurö i Ströms sluss

Lurö i Ströms sluss

Lurö i Ströms sluss

Lastfartyget Lurö har precis kört in i Ströms sluss i Lilla Edet och är på väg norrut med björkmassaved. Slussportarna har stängts och vattnet håller på att fyllas på i slussen för att lyfta fartyget fyra meter till nivån efter slussen. Ströms sluss är den sydligaste slussen i Trollhätte kanal och innan fartygen kommer till Vänern passerar dom ytterligare fem slussar. Dagens sluss från 1916 ersatte två slussar från 1832, som när dom byggdes hade samma mått som Göta kanals slussar. Ganska snart infann sig ett behov av att kunna använda större fartyg och 1916 års slussar byggdes, som ett svar på det behovet. Idag finns åter behovet av att kunna transportera mer gods till vänerhamnarna och en utbyggnad av samliga slussar i Trollhätte kanal är under planering med byggstart de närmaste åren. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/5,6