Lurö och Hanne i Lidköpings hamn

Lurö och Hanne i Lidköpings hamn

Lurö och Hanne i Lidköpings hamn

De båda lastfartygen Lurö och Hanne ligger för kaj i Lidköpings hamn. Längst till vänster syns fyren vid inloppet till hamnen. Lurö kommer strax att avgå till Karlstad och kommer då att korsa Vänern på sin resa. Lidköpings hamn är Vänerns näst största hamn i förhållande till antalet lastade och lossade ton gods. Bara några dagar tidigare låg fem fartyg i hamnen och nya fartyg anländer kontinuerligt. Hamnen ligger vid Lidans utlopp i Vänern och på den västra sidan hanteras i första hand kol och på den östra sidan hanteras jordbruksprodukter och annan verksamhet. I direkt anslutning till Östra hamnen finns flera stora silos där spannmål förvaras. Hamnen förfogar över tre spårbundna och två mobila kranar för lastning och lossning av godset. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/16