Lidköpings hamnfyr

Lidköpings hamnfyr

Lidköpings hamnfyr

Inloppet till Lidköpings hamn består av två stenpirar. Längst ut på den östra stenpiren står Lidköpings hamnfyr. Fyren är 8,2 meter hög, byggd 1911 och är vit med ett rött band mitt på. Det är den tredje fyren till vid inloppet. Den första byggdes 1852 och uppfördes som ett åttakantigt vitt torn i trä. 1871 byggdes den andra fyren och den bestod av ett rött trähus med den nordöstra sidan vitmålad. På taket fanns fyren monterad. 1911 uppfördes nuvarande fyr i form av ett åttakantig stentorn byggt av kalksten. Fyren fick det automatiska AGA-ljuset, som 1956 ersattes av elektriskt ljus. Ut till fyren löper luftledningar och förmodligen är det elektricitet till fyren. Den stiliga stenpiren, som fyren står på, är den äldst bevarade stadshamnpiren i Vänern. Piren består av släthuggen gråsten med en gångbana av kalksten. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/250 s och f/11