Motorvagnen Yo1 anländer till Anten

Motorvagnen Yo1 anländer till Anten

Motorvagnen Yo1 anländer till Anten

Under Museibanans dagar brukar Anten Gräfsnäs Järnväg, AGJ, köra med fordon som av olika anledningar annars inte är med i den ordinarie trafiken. Den ljusgula motorvagnen Yo1 är populär att åka med när den är med i trafiken och under Museibanans dagar hade resenärerna möjligheten att åka med denna motorvagn från 1948. Ursprungligen levererades motorvagnen till Nordmark – Klarälvens Järnväg, NKlJ, i Värmland. Bolaget ägdes av Uddeholms AB och förstatligades aldrig. När persontrafiken las ner i mitten av 1960-talet överlämnades den som gåva till AGJ. På bilden har Yo1:an precis anlänt till Anten efter dagens första tur till Kvarnabo, där den vände. Tågklareraren tar emot motorvagnen och visar med signalstaven var den skall stanna. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/6,3