Pollare i vintermiljö

Pollare i vintermiljö

Pollare i vintermiljö

Kajen finns fortfarande kvar vid det nedlagda pappersbruket i Vargön och många pollare är fortfarande i gott skick. Värre är det med själva kajen, som på sina ställen är i dåligt skick men trots det är kajen ett populärt ställe att fiska från. När pappersbruket anlades på andra halvan av 1800-talet var transporter av massaved via Göta älv en viktig förutsättning. Massaved transporterades i början med ångdrivna fartyg men efter hand tog dom dieseldrivna fartygen över. Senare blev vägtransporterna viktiga för försörjningen av massaved till pappersbruket. Pappersbruket drevs fram till 2008 då ägaren Holmens AB beslöt lägga ner bruket. Idag står resterna av det nödtorftigt rivna bruket som ett monument över en svunnen tid och en mindre lyckad företagsavveckling. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/160 s och f/8,0