Sound Supplier och Frog Cygnus

Sound Supplier och Frog Cygnus

Sound Supplier och Frog Cygnus

På söndag eftermiddag kunde ett besynnerligt flytetyg ses långsamt ta sig fram genom Trollhätte kanal. Först kommer bogserbåten Frog Cygnus med aktern i färdriktningen. Därefter ett stort runt föremål och sist i konvojen arbetsbåten Sound Supplier. Det runda föremålet verkar vare ett betongfundament av något slag. På båda båtarnas bryggor kunde man se hur besättningen manövrerade respektive fartyg för att ta sig fram genom kanalen på ett säkert sätt. På bilden har konvojen precis passerat genom den översta slussen i Trollhättan och har kommit ut på Åkers sjö. Strax norr om Klaffbron i Trollhättan verkar konvojen ha upplösts och de båda fartygen styrde kosan söderut för nya uppdrag. Någonstans där måste dom lämnat betongfundamentet. Här finns fler bilder på konvojen och sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/3,2