Tidan med timmer

Tidan med timmer

Tidan med timmer

En solig vinterdag stävar lastfartyget Tidan långsamt fram genom Trollhätte kanal med en last av timmer. Den låga vintersolen lyser genom de kala grenverken på träden intill Bergskanalen i Trollhättan och skapar dramatiska skuggor på det förbipasserande fartyget. Lasten av timmer sticker upp några meter ovanför relingen men det mesta av lasten döljs i fartygets stora lastutrymme under däck. Det kan ibland upplevas som lite konstigt att ett och samma fartyg inom loppet av bara några dagar för med sig en last av timmer norrut i Trollhätte kanal för att sedan ställa kosan söderut i samma kanal också med en last av timmer. Förklaringen är att det helt enkelt är olika kvalitet på lasten och en del timmer skall bli till pappersmassa men annat skall bli till virke. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,6