Uppehåll i Kvarnabo

Uppehåll i Kvarnabo

Uppehåll i Kvarnabo

Trafiksäsongen hos Anten Gräfsnäs Järnväg är inne i sitt mest intensiva skede med fem trafikdagar varje vecka och fyra avgångar från Antens station varje dag. Intresset för att åka på de 12 kilometrarna mellan Anten och Gräfsnäs är stort och beläggningen på tågen är fantastisk. Ångtågen stannar än i dag vid Kvarnabo för att fylla på vatten på samma sätt som tågen gjorde när järnvägen invigdes år 1900. På bilden syns förutom ångloket AGJ 24 och vattenhästen även den gamla lanthandeln i Kvarnabo, som också fungerat som telegrafstation. AGJ förfogar idag över 12 kilometer av det som en gång var den smalspåriga Västgötabanan. Västgötabanan gick ursprungligen från Göteborg till Skara men utökades efter hand genom inköp av andra banor till Gårdsjö. Här finns bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/640 s och f/5,0