Västergårdens holkkvarn

Västergårdens holkkvarn

Västergårdens holkkvarn

Holkkvarnen på Västergården i Stora Mellby uppfördes på den plats den står än idag redan år 1811 och kvarnen var i bruk fram till 1902. Ägaren till gården när kvarnen byggdes hette Anders Påfvelsson. Strax innan kvarnen togs ur bruk byttes kvarnstenarna och strax därefter blåste vingarna sönder och därefter har kvarnen stått oanvänd. 1972 renoverades kvarnen och kvarnen återinvigdes den 23 september då kvarnvingarna åter snurrade. I Mellbydalen finns flera välbevarade väderkvarnar från 1800-talet. På den tiden kallades området för Kvarnarnas dal på grund av dom många kvarnarna. Bristen på vattendrag med fallhöjd i dom här trakterna gjorde att man satsade på väderkvarnar. Flera kvarnar har restaurerats av intresserade i Stora Mellby och kvarnvingarna snurrar ibland som i gamla dagar. Här finns fler byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/13