Vattenkraftverket i Vargön

Vattenkraftverket i Vargön

Vattenkraftverket i Vargön

Vargöns kraftverk ligger nästan så lång norrut man kan komma i Göta älv och cirka tre kilometer nedströms om Vänern i Vänersborg. Överst kan man se den karaktäristiska spårbundna servicekranen. Kraftverket började byggas 1930 och använd också för att reglera nivån i Vänern. Beroende på Vänerns vattennivå är fallhöjden 4-5,2 meter och kraftverk är det med lägst effekt av alla vattenkraftverk i Göta älv. Alldeles nedströms om kraftverket är det väldigt bra fiskevatten och här kan man fånga både havslax och fisk från Vänern. Havslaxen vandrar upp genom Göta älv och genom slussarna och vänerfisken kan ta sig till Göta älv när kraftverkets luckor öppnas. På andra sidan Göta älv ligger smältverket Vargöns Alloys AB och tidigare även den nu nedlagda pappersbruket i Vargön. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/9,0