Widor i Ströms sluss

Widor i Ströms sluss

Widor i Ströms sluss

Lastfartyget Widor håller på att slussa i Ströms sluss en regning och kylig oktoberdag. Vattnet i slussen har snart lyft fartyget sex meter. Vid Ströms sluss sker ett lotsbyte och två nya lotsar har precis gått ombord. Vanligtvis är det bara en lots men förmodligen handlar det utbildning av fler lotsar. Innan en lots får jobba på egen hand går han parallellt med en färdig lots under ett antal turer. Sjöfartsverket behöver säkert fler lotsar och ibland ser man fartyg som bara ligger och väntar någonstans i anslutning till ett ställe där det sker lotsbyte. Widor ligger högt i vattnet och har för tillfället ett djupgående på 3 meter. Antingen har fartyget en väldigt lätt last eller så går hon utan last. Widor är på väg till Otterbäcken där en av Vänerns djupaste hamnar finns. Där finns också företagen Vänerply och Jonsac. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/6,3