1844 års slussled i kvällsljus

1844 års slussled i kvällsljus

1844 års slussled i kvällsljus

De mellersta slussarna i 1844 års slussled i Trollhättan är vackert upplysta liksom grusgången bredvid slussarna. Den tidiga oktoberhimlen är vackert blå och himlens färg avspeglar sig i vattnet nedanför slussarna. Den första slussleden förbi de stora fallen i Trollhättan stod klar 1800 men när Göta Kanal stod klar 1832 med plats för större båtar i slussarna började man planera för en utbyggnad av slussarna i Trollhättan då man ville att de större båtarna skulle kunna gå hela vägen från Västerhavet till Östersjön. 1838 började man med det nya slussbygget och det tog sex år att färdigställa den nya slussleden. 1844 kunde kung Oscar I med sin båt Esplendior som första båt ta sig genom den nya slussleden. De båda slusslederna användes parallellt fram till nuvarande slussled invigdes 1916. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 25 s och f/5,6