Tidan i Vänersborgsviken

Tidan i Vänersborgsviken

Tidan i Vänersborgsviken

Tidan är på väg mot Dalbobron i Vänersborg och kommer att passera den om bara någon minut. Lotsbåten från Vänersborg har mött upp en stund innan och man har precis bytt lots. En grupp lotsar ansvarar för Vänersjöfarten och en annan tar hand om Göta älv med Trollhätte kanal. Det gröna lastfartyget har varit i Otterbäcken och lossat men det ligger ändå djupt i vattnet vilket visar att hon är lastad men en ny last. I fören på båten, alldeles framför ankaret, kan man se de vita symbolerna för att fartyget är utrustat med både bulbstäv och bogpropeller. Tidan seglar under färöisk flagg och har Torshamn som sin hemmahamn. Fartyget är 88,29 meter långt och13,21 meter brett och är med dom måtten i princip optimerad för slussarna i Göta älv. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/250 s och f/8,0