Birthe Bres i Vänersborgs hamn

Birthe Bres i Vänersborgs hamn

Birthe Bres i Vänersborgs hamn

Det klarröda lastfartyget Birthe Bres glider sakta fram med några knops fart genom Vänersborgs hamn en mulen vinterdag. Lotsbåten har lagt ut från sig brygga och ligger reda att följa med ut för lotsbyte på andra sidan Dalbobron. Lotsuppgifterna är uppdelade så att en grupp av lotsar ansvar för Göta älv och en annan för transporten över Vänern. I förgrunden syns väntbryggan i trä, som används när fartyg av någon anledning behöver invänta vidare färd. Fartyg som skall lossas eller lastas lägger till vid den östra kajen där hamnkranen finns tillgänglig. Vänersborgs hamn omges på båda sidor av broar, i söder ligger järnvägsbron Tyska bron och i norr landsvägsbron Dalbobron. Hamnen är inriktad på bulkvaror, det vill säga varor som inte är emballerade. Det kan vara sand, grus, spannmål och liknande varor. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/4,5