Del av kajen vid Wargöns AB

Del av kajen vid Wargöns AB

Del av kajen vid Wargöns AB

Framför det nedlagda och övergivna pappersbruket i Vargön finns stora ytor för uppläggning av timmer. Mycket timmer har under årens lopp fraktats via Göta älv till pappersbruket och vid bruket fanns en lång kaj där fraktfartygen kunde lägga till. Det mesta av det man producerade vid pappersbruket skickades ursprungligen till England med ångbåt via Göteborg och Göta älv. Vintertid när kanalen var stängd var järnvägen en viktig länk i transporterna. Delar av kajen används idag till och från av fiskeintresserade som provar lyckan i älven. Bruket behövde mycket energi och man anlade därför en egen elektrisk kraftstation i älven. Flera industrier i Vänersborg krävde mycket timmer, inte bara pappersbruket utan även Tändsticksfabriken krävde sitt. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125s och f/10