Ett platt urberg

Ett platt urberg

Ett platt urberg

Peneplanet är en platt urbergsyta, som täcker stora delar av Sverige, Finland, Norge och nordvästra Ryssland. Peneplanet har bildats genom att höga berg eroderat för många miljoner år sedan. På vissa platser har det platta urberget kommit i dagen, som till exempel här i Nordkroken utanför Vargön i Västergötland. Vid Nordkroken finns en fin badplats i Vänern förutom de mycket speciella och helt plana berghällarna. Det betydligt brantare och klippigare berget Halleberg ligger inte långt bort och det är stor kontrast mellan de olika bergen. När isarna drog sig tillbaka vid den senaste istiden skapades isspår och i dom har det samlats jord. Därför växer det gräs här och där i små skrevor i de annars plana och karga berghällarna. Utanför berghällarna syns Vänern. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/14