Välnitad bro över Lidan

Välnitad bro över Lidan

Välnitad bro över Lidan

I slutet av 1900-talet blomstrade utbyggnaden av järnvägsnätet då staten och privata aktörer byggde järnvägar. Staten byggde de stora stambanorna med normalspår, dvs med en spårvidd på 1435 mm, medans de privata aktörerna byggde tvärbanor eller matarbanor till stambanorna. De privata aktörerna byggde av ekonomiska skäl smalspåriga järnvägar med en spårvidd på 891 mm. Västergötland-Göteborgs Järnvägar bildades i slutet av 1900-talet och på två ett halvt år byggde men den cirka tio mil långa järnvägen mellan Göteborg och Skara enbart med handkraft och enkla redskap. Många järnvägsbroar fick byggas över Västergötlands åar och många står kvar än idag. Sammanfogningen av metallkonstruktionen skedde på den tiden med tiotusentals nitar i varje bro, som t.ex. bron över Lidan i Tråvad. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/9,0