Ferrolegeringar i Vargön

Ferrolegeringar i Vargön

Ferrolegeringar i Vargön

Wargöns AB har en lång och brokig historia. Det var bröderna Ericson på Rånnums säteri som startade verksamheten med ett träsliperi på en udde i Göta älv 1869. 1872 utökades verksamheten med ett pappersbruk. 1912 startades ett smältverk för tillverkning av olika ferrolegeringar. Det energikrävande smältverket startades som en direkt konsekvens av att man sålt vattenrättigheterna och förbundet sig att förbruka en viss mängd energi. Verksamheten kraschade under 1920-talet och staten fick ta över huvudansvaret 1924. Bolaget ombildades och bytte 1925 namn till Hellefors Bruks AB. Efter en rad namn- och ägarbyten heter företaget idag Vargön Alloys AB. Till vänster syns resterna av kontorsbyggnaden till det år 2008 nedlagda pappersbruket. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/14